• Gratis fragtved køb over 1.000 kr.
  • Hurtig leveringmed PostNord
  • KundeserviceHverdage kl. 8-15
  • Indtast søgeord her ...
     
BOGPRODUKTION HOS SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Forløbet for bogproduktioner har grundlæggende fire led:
1. Forlagsvurdering og peer review (maks. 3 måneder)
2. Beregning og søgning af evt. fondsstøtte (typisk 6 måneder eller mere, afhængigt af beløb)
3. Produktion (fra ca. 4 måneder og opefter, afhængigt af omfang)
4. Lancering og markedsføring.

Som akademisk forlag gennemfører Syddansk Universitetsforlag fagfællebedømmelse af sine udgivelser i henhold til Forsknings- og Innovationsstyrelsens retningslinjer. Indkomne manuskripter, der umiddelbart vurderes at kunne udgives på forlaget, gennemlæses af en forlagsredaktør, som vurderer, om det har en kvalitet, der gør, at det kan sendes til peer review. Dernæst læses det af mindst én sagkyndig reviewer, som udarbejder et fagligt responsum inden for 2-3 måneder afhængigt af manuskriptets karakter og længde.

1. Forlagsvurdering og peer review
Når manuskriptet er sendt til peer review, får forfatteren en tidshorisont for færdiggørelsen af peer review.
Et peer review har principielt tre udfald:
1. Manuskriptet antages
2. Manuskriptet antages ikke umiddelbart, men forlaget vil bedømme det igen efter en revision foretaget efter bedømmerens og redaktørens retningslinjer
3. Manuskriptet antages ikke.

2. Beregning og søgning af evt. fondsstøtte
Som en formel bekræftelse på, at forlaget har antaget manuskriptet til udgivelse, udfærdiges en forlagskalkule, hvori der oplistes, hvilke udgifter der vil være i forbindelse med produktionen. Forlagskalkulen vedlægges ansøgningerne om fondsstøtte.
Forlaget kan bistå forfatteren i fondssøgningen, herunder foreslå relevante fonde og gennemlæse ansøgninger. Selve ansøgningen udfærdiges og indsendes til relevante fonde af forfatteren.

3. Produktion
Når den fornødne støtte er indhentet, udfærdiger forlaget en produktionsplan. For mindre bøger anslås produktionstiden til 4 måneder, for større og billedtunge værker aftales produktionstiden i hvert enkelt tilfælde. I begge tilfælde sikres det, at produktionen ikke forceres, da dette uvægerligt øger risikoen for fejl.
Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvem der er ansvarlig for indhentning af evt. illustrationer og rettigheder hertil.
Sats, layout og omslag varetages af forlaget, og forfatteren modtager prøvesider af opsætningen til godkendelse, inden der udfærdiges førstekorrektur.
Forlaget opererer i udgangspunktet med tre korrekturgange, hvoraf den sidste er en såkaldt blåkopi, dvs. en sidste kontrol inden tryk.
Forlaget eller en af forlaget ansat korrekturlæser læser sideløbende med forfatteren førstekorrektur. Forfatteren modtager korrekturlæserens sæt og fører sine og korrekturlæserens rettelser sammen i ét sæt, der returneres til forlaget. Korrekturgange foregår i papirform, medmindre andet aftales.

4. Lancering og markedsføring
Udgivelsesdatoen aftales i hvert enkelt tilfælde og ligger typisk ca. tre uger efter bogens levering. Forlaget sender anmeldereksemplarer til relevante medier og fagtidsskrifter efter aftale med forfatteren. Bogen sælges fra forlagets hjemmeside, og forlaget forpligter sig til at markedsføre bogen over for boghandlere og andre kunder, fx i forbindelse med bogmesser og fagmesser. Engelsksprogede bøger markedsføres af forlagets distributører i USA, Canada og Storbritannien.